Az Rufusz Computer Informatika Zrt. fontosnak tartja az Ön adatainak védelmét. Adatvédelmi nyilatkozatunk rendelkezik arról, hogyan kezelhetjük az Ön adatait. Kérjük, ismerkedjen meg adatkezelési gyakorlatunkkal, és forduljon hozzánk esetleges kérdéseivel.

Személyes adatok és felhasználásuk

Személyes adatnak minősül bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, és az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

A weboldal némely funkció használata során, a Rufusz Computer Informatika Zrt. (a továbbiakban: Rufusz Computer) szolgáltatásának igénybevételéhez Önnek személyes adatokat kell megadnia, illetve jóvá kell hagynia adatainak rögzítését.

Az érdeklődés kapcsán e-mail címének megadása szükséges, hogy fel tudjuk venni Önnel a kapcsolatot, és kérdéseire válaszokkal tudjunk szolgálni.

A weboldal használatához megadott adatait a Rufusz Computer az Ön hozzájárulása alapján, az Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően, a weboldal használatának lehetővé tétele érdekében, a kért szolgáltatás nyújtása, teljesítése céljából, kizárólag az ahhoz szükséges mértékben és ideig kezeli. Az adatkezelés minden szakaszában megfelel e célnak.

Adatszolgáltatás, megosztás harmadik fél felé

A vásárlás gomb a kartyacenter.hu felületet elhagyva a www.rufusz.hu webshop felületre irányít, amin az oldal aktuális adatvédelmi tájékoztatója szerint járunk el megadott személyes adataival.

A Rufusz Computer az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

A személyes adatok megőrzése, tájékoztatás kérés az adatkezelésről, jogorvoslati lehetőség

Az Ön személyes adatait a Rufusz Computer a weboldal használatával, és a szolgáltatásainak igénybevételével összefüggésben, a jogszabályokban előírt időtartamig kezeli.

Önnek jogában áll megismernie, illetve szükség esetén módosítania, kiegészítenie, pontosítania a Rufusz Computer által Önről nyilvántartott adatokat. Az adatkezelés során további tájékoztatást kérhet a kezelt adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá - adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A Rufusz Computer a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül írásban, közérthető formában megadja a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, ha a folyó évben azonos területre vonatkozó tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben a Rufusz Computer költségtérítést állapíthat meg. Az adatkezelés során Ön kérheti személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Információküldés, üzenetek

A Rufusz Computer jogosult a weboldalt használó személyek részére, az önkéntesen megadott e-mail címükre az új, vagy meglévő szolgáltatásairól hírlevelet küldeni. A címzettek ezt bármikor jogosultak a Rufusz Computerhez eljuttatott nyilatkozatukkal megtiltani.

Adatvédelemmel kapcsolatos kérdések

A Rufusz Computer az adatok kezelését az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a személyes adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény előírásainak megfelelően végzi.

A Rufusz Computer minden szükséges biztonsági lépést, szervezési és technikai intézkedést megtesz a személyes adatok legmagasabb szintű biztonsága, illetve azok jogosulatlan megváltoztatásának, megsemmisítésének és felhasználásának megakadályozása érdekében. A Rufusz Computer a nyilvánosan hozzáférhető számítógépek háttértárolóin sem tárol olyan személyes adatokat, amelyeket nem a nyilvánosság számára szán.

A Rufusz Computer minden szükséges intézkedést megtesz az adatintegritás biztosítása érdekében, azaz az általa kezelt és/vagy feldolgozott személyes adatok pontossága, teljessége, valamint naprakész állapota érdekében. A Rufusz Computer időnként frissítheti a szolgáltatásával kapcsolatos Adatvédelmi nyilatkozatát. Jelentősebb módosítás esetén a frissített Adatvédelmi nyilatkozat mellett értesítést is közzéteszünk webhelyünkön.

Budapest, 2017.08.15.

Rufusz Computer Informatika Zrt.